120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงขยายเวลาในการเปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกไปโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน

ทุนโครงการนี้มอบให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี

ข้อมูลทุนการศึกษา

1.เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข
2.มูลค่าทุนละ 400,000 บาท
3.มอบให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ
4.ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐจีน

จำนวนทุน

1.ในปี 2558 จะเพิ่มจากเดิม 80 ทุนในปี 2557 เป็น 120 ทุน

โดยข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 11 จะได้ไปเรียนภาษาระหว่างวันที่ 1ก.ย.2558 - 1 ส.ค.2559

คุณสมบัติ

-รับราชการ

-ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี

-จบขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

-สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ระหว่างเดือน กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 ได้

สามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

http://www.thaizhong.org/images/stories/pdf/scholarships2557.pdf

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : 120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน ขยายเวลารับ

ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus