โพลชี้ของขวัญที่เด็กอยากได้มากที่สุด แท๊บเล็ต โน้ตบุ๊ค

โพลชี้ของขวัญที่เด็กอยากได้มากที่สุด แท๊บเล็ต โน้ตบุ๊ค
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อกรณี "วันเด็ก ปี 2558" "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,275 คน ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ของขวัญที่เด็กๆอยากได้มากที่สุด
อันดับ 1 แท๊บเล็ต โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 93.25%
อันดับ 2 ของเล่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์ รถบังคับ โมเดล 90.12%
อันดับ 3 จักรยาน จักรยานยนต์ 88.39%
อันดับ 4 เงิน ค่าขนม 81.18%
อันดับ 5 ไปเที่ยวที่ต่างๆ เช่น สวนสนุก สวนน้ำ ในประเทศและต่างประเทศ 75.76%

2. การรู้จัก "นายกรัฐมนตรี" คนปัจจุบัน
อันดับ 1 รู้ ชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 96.55%
อันดับ 2 ไม่รู้ 3.45%


3. ของขวัญหรือสิ่งที่เด็กๆอยากขอจาก "นายกรัฐมนตรี" คือ
อันดับ 1 สนับสนุนเรื่องการเรียน กีฬา ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กที่อยากเรียน 91.84%
อันดับ 2 ดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข น่าอยู่ 89.33%
อันดับ 3 พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 86.82%
อันดับ 4 อยากเจอนายกฯ จับมือ ขอลายเซ็น 84.63%
อันดับ 5 จัดกิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็กได้เข้าร่วมฟรี 78.12%


4. ของขวัญหรือสิ่งที่เด็กๆอยากขอจาก "คุณพ่อคุณแม่" คือ
อันดับ 1 ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น 94.04%
อันดับ 2 คอมพิวเตอร์ เกม มือถือ แท๊บเล็ต ของเล่น หุ่นยนต์ 92.94%
อันดับ 3 เพิ่มเงินค่าขนม 89.65%
อันดับ 4 มีเวลาอยู่ด้วยกัน พาไปเที่ยว กินข้าว 87.61%
อันดับ 5 ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่กับลูกนานๆ 80.47%

5. สิ่งที่เด็กๆตั้งใจหรืออยากจะทำเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คือ
อันดับ 1 ประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน เช่น หมอ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู โปรแกรมเมอร์ 95.45%
อันดับ 2 เป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดี 82.50%
อันดับ 3 ดูแลพ่อแม่ให้สุขสบาย 74.35%
อันดับ 4 เรียนจบ มีงานทำดีๆ มีเงินเป็นของตัวเอง 68.47%
อันดับ 5 ช่วยพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 63.28%


6. เด็กๆคิดอย่างไร?กับ "การเมืองไทย" ณ วันนี้
อันดับ 1 การเมืองไทยเริ่มดีขึ้น สงบมากขึ้น 91.22%
อันดับ 2 วุ่นวาย ปัญหาเยอะ 89.02%
อันดับ 3 ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน อยากให้สามัคคีกัน 84.94%
อันดับ 4 ยังมีคนโกงกิน คอรัปชั่น 83.84%
อันดับ 5 อยากได้ ส.ส.ที่ดี นายกรัฐมนตรีที่ดี พัฒนาบ้านเมือง 70.15%

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus