ตัวแทนนิสิต-ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ '70

ตัวแทนนิสิต-ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ '70
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ปีนี้มีน้องๆ หน้าตาดีมีความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70

จะมีใครได้รับเลือกบ้างติดตามได้เลย ^^

ฝ่ายหญิง


พิมพ์ - พิมพ์พร คงคาฉุยฉาย คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1


ฟ้า - พิมพ์สิริ จริยานันทเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ข้าวสุก - สาริณี วีระเปรม คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ฟร้อน -วิรากร คิ้วศุภกร คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

พิม - เมทิกา ลัดดากลม คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ทีน่า - พัชรี แซ่อาวเอี้ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ฝ่ายชาย

เฉิง -ไทคมน์ ตีระพงศ์ไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

แม็ก - กวิน อุดมพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

โอม- ธัชกร พุฒิวิญญู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

โฟน - กิตติภพ อุดมชัยฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

อะตอม - อริญชย์ ชินโกมลสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3


กัน -กัญจน์ หวังซื่อกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/CUCoronet

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus