รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจ้งว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผ่านโครงการรับตรง และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 58 รายละเอียดมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ สอบเทียบได้
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด
- มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus