ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 70

ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 70
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 เพื่อค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้นำเชียร์ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักฟุตบอล และสร้างสีสันให้กับงานฟุตบอลประเพณีฯ ดังที่เคยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมการคัดผู้นำเชียร์มากมาย แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่นที่ 70 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ฝ่ายชาย 6 คน และฝ่ายหญิง 7 คน ดังนี้...

1. ธนกฤต ซอฐานานุศักดิ์ (กัน) คณะแพทยศาสตร์ ปี 1

2. พีรพล สาคเรศไพศาล (พี) คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2

3. วศิน วิทยาภาเลิศ (วิน) คณะแพทยศาสตร์ ปี 2

4. อภิปราชญ์ ต่างใจ (อู) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 3

5. บุญณรงค์ มาฟู (เอื้อ) คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1

6. จิตติ วิบูลย์กาญจน์ (แฮมเมอร์) คณะรัฐศาสตร์ ปี 4

7. ภณรรต อัศวคุณาลัย (แนน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1

8. ปุญญาภา ศรัทธาทิพย์ (มินนี่) คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1

9. อริสา คุราตะ (อริส) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2

10. รพีภร สุรวรรณ (ใหม่) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2

11. ณัฏฐา โลหะคุปต์ (แบม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1

12. ประสิตา จักษ์ตรีมงคล (มายด์) คณะแพทยศาสตร์ ปี 3

13. พัชรณิชา พิมพิลา (บิวตี้) คณะนิติศาสตร์ ปี 3

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : CU Cheerleader FC

คัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus