แห่ซื้อใบสมัครแอดมิสชั่นส์วันแรก เฉพาะที่สอท.กว่า2พันคน

แห่ซื้อใบสมัครแอดมิสชั่นส์วันแรก เฉพาะที่สอท.กว่า2พันคน
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่สอท. ได้กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน

โดยการจำหน่ายระเบียบการรับสมัครวันแรก พบว่ามีนักเรียนให้ความสนใจมาซื้อระเบียบการสมัคร เฉพาะที่สอท. คาดไม่ว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมาก โดยปีนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร เปิดจำหน่ายถึง 4 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และที่สอท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน

นางศศิธร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านระเบียบการฯ และมีการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการสมัครอยู่เป็นระยะ อาทิ ในเรื่องการคำนวณคะแนน ซึ่งทางสอท. จัดเจ้าหน้าที่ไว้ค่อยตอบคำถาม หากนักเรียนเกิดความสงสัยสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ สอท. 0-2345-5150-2 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.หรือ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ของ สอท.ที่ www.cuas.or.th

"ช่วงนี้ถือว่ายังมีเวลา อยากให้นักเรียน รีบมาซื้อระเบียบการรับสมัคร และขอให้ศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ละเอียดก่อนสมัคร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสมัคร โดยสอท. จะเริ่งรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน ทางเว็บไซด์ สอท. หากมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียด ได้ที่สอท. โดยตรง"