ประกาศผล Admissions 2560

ประกาศผล Admissions 2560
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ปฏิทินสอบ Admission 2560

  • จำหน่ายระเบียบการแอดมิชชัน วันที่ 16-27 พ.ค. 2560
  • รับสมัครแอดมิชชัน 20-27 พ.ค. 2560
  • ชำระเงินค่าสมัคร 20-29 พ.ค.2560
  • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย. 2560 ***
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-26 มิ.ย. 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 10 ก.ค. 2560