ข้อสอบ Pre O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ 2555

ข้อสอบ Pre O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ 2555

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 ป.6 พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดสอบก่อนสอบจริง

สำนัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้จัดทำข้อสอบ Pre-ONET ขึ้นมาให้นักเรียนได้รู้จักหน้าตาของข้อสอบก่อน

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus