ข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)

ข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)

รวมข้อสอบ GAT/PAT พร้อมเฉลย เพื่อให้น้องๆ สะดวกในการทบทวน และง่ายต่อการค้นหา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ

 

ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT/ PAT ครั้งที่ 1/2554 จำแนกตามวิชา


จำนวนและร้อยของผู้เข้าสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 ตามช่วงคะแนนต่างๆ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus