ห่วง ร.ร.ภาคใต้หยุดเรียนเพียบ ′อ๋อย′หวั่นกระทบการเรียนการสอน

ห่วง ร.ร.ภาคใต้หยุดเรียนเพียบ ′อ๋อย′หวั่นกระทบการเรียนการสอน
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า มีการรายงานผลกระทบของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ในช่วงของการชุมนุม พบว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกรุงเทพฯได้ทยอยเปิดเรียนครบทุกแห่งตามปกติแล้ว แต่ก็ยังมีผลกระทบกับการเดินทางมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามาก ซึ่งพบว่ามีบุคลากรไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประมาณ 1-4% และมีนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนเฉลี่ยประมาณ 15% ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆ คือการปิดสถานศึกษาสังกัด ศธ.ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้ปิดเรียนไปแล้ว 46 แห่ง จากทั้งหมด 80 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ และสตูล ปิดเรียนทั้งจังหวัด ส่วน จ.ตรัง ปิดเรียนบางส่วน ขณะที่ จ.ภูเก็ต ระนอง พังงา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เปิดเรียนตามปกติ สำหรับสถานศึกษาเอกชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 280 แห่งเปิดเรียนตามปกติ ส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับรายงานว่า บางจังหวัดปิดเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียด โดยการปิดสถานศึกษาในจังหวัดทางภาคใต้นั้น จะเป็นลักษณะของการถูกบังคับให้ปิดสถานศึกษา

"หากเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการสอบของนักเรียนอย่างแน่นอนและถือเป็นเรื่องใหญ่มาก โดยจะต้องหามาตรการเยียวยาความเสียหาย ส่วนจะทำอย่างไรให้โรงเรียนเปิดได้ ต้องอาศัยประชาชน ชุมชน ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองช่วยสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าผู้ชุมนุมจะเห็นความสำคัญของการศึกษา การมาทำให้ปิดเรียนกันมากมายขนาดนี้ จะเป็นผลเสียหายต่อเด็กและเยาวชนของชาติ" ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวและว่า ตามสถิติการปิดเรียนยังไม่มีกรณีใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนเท่าครั้งนี้ หากไม่นับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus