'MRT' ใจดีให้เด็กนั่งฟรี 'วันเด็กแห่งชาติ'

'MRT' ใจดีให้เด็กนั่งฟรี 'วันเด็กแห่งชาติ'

รถไฟฟ้า MRT ใจดีให้เด็กอายุ ไม่เกิน 14 ปี สูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2557 โดยให้สิทธิพิเศษแก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี สูงไม่เกิน 14o ซม. สามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. เพื่อเป็นการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการเดินทาง เพียงแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีที่ห้องออกบัตรโดยสาร ได้ทั้ง 18 สถานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-264-5200

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus