ทปอ.ออกแถลงการณ์ ย้ำต้อง"ยุบสภา-ตั้งรัฐบาลกลาง" เรียกร้องทุกฝ่ายยุติใช้ความรุนแรง

ทปอ.ออกแถลงการณ์ ย้ำต้อง"ยุบสภา-ตั้งรัฐบาลกลาง" เรียกร้องทุกฝ่ายยุติใช้ความรุนแรง
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังประชุม ทปอ.นัดพิเศษ เพื่อหาทางออกของบ้านเมือง โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมมีมติออกแถลงการณ์ ทปอ.ฉบับที่ 4 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า สถานการณ์การเมืองของประเทศได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความไม่สงบ เกิดการปะทะในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ จนมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทปอ.เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง เพื่อไม่ให้ประเทศชาติสูญเสียไปมากกว่านี้

สมคิด เลิศไพฑูรย์

นายสมคิดกล่าวว่า ทปอ.ยังเห็นว่าการยุบสภาเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย ที่มีความเหมาะสมในขณะนี้ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย ด้วยการคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ที่พร้อมจะไม่ทำตัวเป็นเงื่อนไขในการทำให้กลับคืนสู่ความสงบ และในระหว่างยุบสภาให้มีรัฐบาลรักษาการที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาบริหารประเทศ รวมทั้งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่มีคุณธรรมและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

"หากมีการยุบสภา รัฐบาลสามารถลาออกจากตำแหน่งได้ และให้มีรัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่านายกฯจะต้องมาจากการเลือกตั้ง อาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวข้ามเหตุการณ์ปัจจุบันไปได้ ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี" นายสมคิดกล่าว

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus