"อ๋อย"บี้มหา′ลัยเลิกรับตรงปี"58 สอบรอบเดียวผ่านเคลียริ่งเฮาส์ สกอ.ร่อนหนังสือขอความร่วมมือ

"อ๋อย"บี้มหา′ลัยเลิกรับตรงปี"58 สอบรอบเดียวผ่านเคลียริ่งเฮาส์ สกอ.ร่อนหนังสือขอความร่วมมือ
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานัดแรก ที่ประชุมได้พิจารณาข้อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะต้องแก้ปัญหาการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเห็นว่าปัญหาใหญ่ของการคัดเลือกเกิดจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปเปิดรับตรงเองจนทำให้เกิดปัญหาการวิ่งรอก นักเรียนและผู้ปกครองมีภาระเสียค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งยังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าศึกษาระหว่างคนจนและคนรวย และการคัดเลือกของคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังใช้ข้อสอบที่หลากหลาย ทำให้เด็กต้องไปกวดวิชาและไม่สนใจเรียนในห้องเรียน สุดท้ายส่งผลกระทบให้การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ

นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้สรุปถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ดังนี้ 1.มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือว่าหากมหาวิทยาลัยใดยังไม่ได้ดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ขอให้ไปจัดสอบหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว แต่หากมหาวิทยาลัยใดดำเนินการรับนักศึกษาไปแล้ว ก็ให้ชี้แจงเหตุผล และความจำเป็นของการคัดเลือกที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ และ 2.ในปีการศึกษา 2558 ก็ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งไม่จัดสอบรับตรงเอง แต่ถ้าจะรับตรง ก็ขอให้มาใช้ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์มากขึ้น และให้มีการจัดสอบหลังจากเด็กเรียนจบการศึกษาแล้ว เพื่อเด็กจะได้ไม่ทิ้งห้องเรียน

ในอนาคตผมมีเป้าหมายจะให้การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีระบบเดียวเท่านั้น เพราะระบบที่ดำเนินการอยู่สร้างปัญหาแก่นักเรียนและผู้ปกครองมานานมาก และหากจะมีการจัดสอบ ก็จะให้ใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งขณะนี้ผมมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สกอ. ไปร่วมกันดูระบบการจัดสอบต่างๆ โดยให้นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการ กกอ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกฯ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ จะหาแนวทางการพัฒนาระบบคัดเลือกฯและให้นำข้อเสนอมาสรุปในการประชุมครั้งต่อไป จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยŽ นายจาตุรนต์กล่าว

ด้านนางวราภรณ์กล่าวว่า จากนี้ สกอ.จะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการคัดเลือกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังย้ำว่าอยากให้มีการจัดสอบเพียงครั้งเดียว และให้นักเรียนสามารถนำผลคะแนนไปยื่นกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เลย รวมถึงจะพยายามให้การดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีระบบเดียวเท่านั้น เช่น ระบบเคลียริ่งเฮาส์ เป็นต้น

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus