ม.รามฯเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี"บัญชีและการเงิน"ภาคพิเศษ

ม.รามฯเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี"บัญชีและการเงิน"ภาคพิเศษ
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 6/2 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น. และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท (แบ่งชำระ 12 งวด)


ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการฯห้อง 402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2310-8237, 0-2310-8214-7 ต่อ 2401 และ 2404, 08-6306-5173-4 , 08-6521-0033 หรือที่ http://joomla.ru.ac.th/acctfin

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus