หลักสูตรปริญญาตรี Admission Day

หลักสูตรปริญญาตรี Admission Day


เชิญร่วมงาน Admissions Day ของหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-18 พ.ค. 2556 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 090 198 5805


http://www.stamford.edu/th/NewsAndActivities/Detail/AdmissionDay-BKK-May