เปิดตัวโรงเรียนสุจริต นำร่อง 225 แห่ง ให้เห็นผลภายใน 5 ปี

เปิดตัวโรงเรียนสุจริต นำร่อง 225 แห่ง ให้เห็นผลภายใน 5 ปี

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดตัวโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นปีแรก นำร่องจากทุกภาค 225โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคัดเลือก 12โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต เน้น 5 ด้านในการเป็นโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสู่สากล ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน โดยฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุจริตนำร่อง ปลุกจิตสำนึกให้คิดถึงส่วนรวมและโรงเรียนสุจริตจะเป็นโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจะผลักดันให้โรงเรียนสุจริตเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จัก ภายใน 5 ปี ทั้งนี้ เป้าหมายโรงเรียนสุจริต คือ ปลุกจิตสำนึกให้กับทุกคน นอกจากโรงเรียนแล้วยังต้องขยายไปสู่สังคม อย่างการสอบสวน การทุจริตสอบครูผู้ช่วย ที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ จนพบความไม่ชอบมาพากล และเร่งหาขบวนการที่กระทำผิด และแนวโน้มจะมีการยกเลิกเร็วๆ นี้.-สำนักข่าวไทย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus