คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดรับเยาวชนอายุระหว่าง 15 –17 ปี เข้าร่วมโปรแกรม I Can Fly

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดรับเยาวชนอายุระหว่าง 15 –17 ปี เข้าร่วมโปรแกรม I Can Fly
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่อายุระหว่าง15 - 17 ปี ที่สนใจในธุรกิจการบินและมีความต้องการทำงานด้านการบิน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"I Can Fly" กิจกรรมเพื่อการศึกษาของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของธุรกิจการบินจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักใหญ่ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ณ ฮ่องกง ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556


โปรแกรม"I Can Fly"จัดขึ้นครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี พ.ศ. 2546เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพพร้อมพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนผู้สนใจในธุรกิจการบิน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมด้วย สำหรับ กิจกรรม"I Can Fly" ในประเทศไทยได้รับการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรก มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เริ่มตั้งแต่การรับฟังบรรยายถึงความรู้ทั่วไปในธุรกิจการบิน เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพูดคุยกับพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานภาคพื้นดิน หรือวิศวกรเครื่องบิน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ


เยาวชนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.cathaypacific.com/th และสามารถเข้าร่วมการประกวดโดยการส่งเรียงความภาษาไทยในหัวข้อ"อุตสาหกรรมการบินและอาชีพด้านการบินในความสนใจของข้าพเจ้า (My career interest and passion in aviation)" ความยาว1 หน้ากระดาษ A4 หรือภาษาอังกฤษความยาว500-700 คำ พร้อมใบสมัครโปรแกรม "I Can Fly" มาที่อีเมล์ icanflythailand@cathaypacific.comภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556


คณะกรรมการตัดสินจะดำเนินการพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้ามา และติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางอีเมล์ ภายในวันที่5เมษายน 2556

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus