Free Workshop "My Study My Career Plan"

Free Workshop "My Study My Career Plan"

Workshop ที่ช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานที่ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับเราแล้วหรือยัง บางทีงานที่ใช่ในความคิดเรากลับไม่ทำให้เรามีความสุขหรือสนุกกับมันได้ พอเจองานที่ชอบกลับไม่จบมาทางนั้น แล้วเรียนอะไรที่ใช่ไม่ต้องมาเปลี่ยนอาชีพภายหลัง เรื่องน่าเบือแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้ารู้จักตนเองและเลือกกระบวนการเลือกเรียนเลือกอาชีพ Work Shop นี้ช่วยคุณได้ค่ะ

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)

สำรองที่นั่ง โทร 02 937 0870-4 หรือ www.facebook.com/EdNETCoLtd

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus