10 อันดับ "ประเทศที่ประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"

10 อันดับ "ประเทศที่ประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"

10 อันดับ "ประเทศที่ประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดัชนี "Legatum Prosperity Index" ประจำปี 2012 ของสถาบันเลกาทัม (Legatum Institute) ได้จัด 10 อันดับ "ประเทศที่มีประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"


อันดับที่ 1 สาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นประเทศที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด (อันดับที่ 142 จาก 142 ประเทศ) ภายใต้ดัชนี "Legatum Prosperity Index" ประจำปี 2012 นอกจากนี้ ยังอยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดการศึกษาอีกด้วย (ในภาพ: ประชาชนชาวแอฟริกากลางกำลังขนข้าวของหนีตายจากภัยสงคราม)

อันดับที่ 2 สาธารณรัฐคองโก


สาธารณรัฐคองโก ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 141 (จาก 142) แต่ได้คะแนนต่ำสุดในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจ กับหมวดสุขภาพ

อันดับที่ 3 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถาน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 140 แต่ได้คะแนนในหมวดการบริหาร/การปกครองเป็นอันดับที่ 141 และได้คะแนนในหมวดความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 140

อันดับที่ 4 สาธารณรัฐชาด

ชาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 139 แต่อยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดความปลอดภัย ขณะที่หมวดสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 141 และหมวดการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 140

อันดับที่ 5 สาธารณรัฐเฮติ

เฮติ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 138 แต่ได้คะแนนในหมวดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 140 (แม้เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะผ่านไปนานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีประชาชนชาวเฮติอาศัยอยู่ในเต็นท์ผู้ประสบภัยมากกว่า 3.5 แสนคน)

อันดับที่ 6 สาธารณรัฐบุรุนดี

บุรุนดีได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 137 แต่อยู่ในอันดับที่ 140 ในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ (บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา ทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวันดาอีกด้วย)

อันดับที่ 7 สาธารณรัฐโตโก

โตโกได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 136 แต่ได้คะแนนต่ำที่สุด (142) ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (นอกจากโตโกจะมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังติดอาวุธอีกด้วย)

อันดับที่ 8 สาธารณรัฐซิมบับเว

ซิมบับเวได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 135 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเศรษฐกิจ และหมวดการบริหาร/การปกครอง

อันดับที่ 9 สาธารณรัฐเยเมน

เยเมน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 134 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเสรีภาพส่วนบุคคล (เยเมนเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาหรับ อีกทั้งยังมีอัตราการรู้หนังสือต่ำ เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมืองมายาวนาน)

อันดับที่ 10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เอธิโอเปีย ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 133 แต่ได้คะแนนในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมเป็นอันดับที่ 95 (ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของเอธิโอเปียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมภาคบริการก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการคมนาคม)

เรียบเรียงจาก paow007.wordpress.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook