นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเริ่มขายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 13 มีนาคม 2556

- ระเบียบการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร


ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus