เผยอาชีพเงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด นักศึกษาจบใหม่ !

เผยอาชีพเงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด นักศึกษาจบใหม่ !
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้จะพามาดูสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้เปิดเผยข้อมูล อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด 4 อันดับ และ อาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุด 5 อันดับของนักศึกษาจบใหม่กันครับ5 อันดับอาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุดของ "กลุ่มนักศึกษาจบใหม่" ได้แก่


อันดับที่ 5 นักโภชนาการ เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 11,361 บาท

อันดับที่ 4 นักบัญชี การเงิน เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 10,174 บาท

อันดับที่ 3 นักทรัพยากรบุคคล เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 10,115 บาท

อันดับที่ 2 นักประชาสัมพันธ์ เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 9,719 บาท

อันดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 9,311 บาท

4 อันดับอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงสุดของ "กลุ่มนักศึกษาจบใหม่" ได่แก่

อันดับที่ 4 สถาปนิก เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 15,756 บาท

อันดับที่ 3 เภสัชกร เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 17,389 บาท

อันดับที่ 2 ทันตแพทย์ เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 48,359 บาท

อันดับที่ 1 แพทย์ เงินเดือนเริ่มต้นของนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 51,285 บาท

เรียบเรียงโดย : พี่ Future Career

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , Infographic Thailand