Quality of education with the City University of Seattle

Quality of education with the City University of Seattle

คุณกำลังกังวลกับการเตรียมสอบ SAT GRE GMAT อยู่หรือเปล่า หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัยเพื่อโอนย้ายเรียนต่ออีกสองปีระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททาง MBA เลือกเรียนกับ City U โดยไม่ต้องกังวลกับการสอบ SAT GRE GMAT อีกต่อไป เพราะการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย City U of Seattle จะพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา และคะแนนภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เท่านั้น แม้กระทั่งนักเรียนชาวอเมริกันยังรู้สึกกังวลและหวาดกลัวกับการสอบ SAT GRE GMAT จนหลายๆคนเลิกล้มความตั้งใจในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีนักเรียนจำนวนมากที่อาจไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ไม่ต้องการผลสอบเหล่านี้ในการตอบรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพราะพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จในการศึกษามาจากค่าวัดอื่น ที่ใช้ในการประเมิน เข่น รายวิชาบังคับของแต่ละหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน และ City U ก็เป็นหนึ่งในของมหาวิทยาลัยเหล่านี้City University of Seattle เป็นหนี่งในมหาวิทยาลัยยอดนิยมของนักเรียนอเมริกัน และนักเรียนต่างชาติ ที่สนใจความรู้ และทักษะในการสร้างโอกาสให้กับเขาในการได้งานทำในยุคนี้ และความก้าวหน้าแบบมืออาชีพในโลกของธุรกิจ มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ไม่ต้องใช้ผลสอบ SAT, GRE, หรือ GMAT ในการเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งหลักสูตร MBA สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของระดับภาษาอังกฤษ ในการสมัครเข้าเรียนต่อกับ City U ทางมหาวิทยาลัยสามารถตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข โดยลงเรียนคอร์ส ELS เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

City U เป็นที่รู้จักดีทางด้านโปรแกรมธุรกิจที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำเร็จในสายอาชีพธุรกิจ ประมาณ 80 เปอร์เซนต์ ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ตรงจากโลกธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการฝึกงานกับบริษัทในพื้นที่ ระหว่างการศึกษา

หลักสูตร MBA ของ City U จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถทำงานได้จริงกับโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ เรียนรู้ธุรกิจในโลกธุรกิจจำลอง การสร้าง E-portfolio เพื่อนำเสนอผลงานส่วนตัวผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยห้องเรียนที่ใหม่และทันสมัย และขนาดห้องเรียนที่เหมาะกับจำนวนนักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองและการดูแลนักเรียนจากเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอนได้อย่างทั่วถึง

หลักสูตร MBA ที่ City U เน้นให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา ยุโรป และ จีน และยังเตรียมความพร้อมสู่ระดับบริหารที่สูงขึ้น โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากทุกมุมในโลกธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

หลักสูตร MBA ที่ City U. ไม่ต้องใช้ GMAT หรือ ประสบการณ์การทำงานในการสมัครเรียน ซึ่งหลักสูตรใช้เวลาเรียนประมาณ 1.5 - 2.5 ปี ซึ่งต้องเรียนวิชาบังคับธุรกิจ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกอีก 12 หน่วยกิต โดยมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้ Marketing, Project Management, Global Management, และ Finance

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องจบปริญญาตรี 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง โดยได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.0คะแนน TOEFL 87 IBT หรือ IELTS 6.5 สามารถตอบรับเข้าเรียน MBA ได้ แต่ถ้าหากผู้สมัครมีคะแนน TOEFL 76 IBT หรือ IELTS 6 ก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Language Assisted MBA หรือ LAMBA ได้เช่นกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยให้ลงเรียนภาษาอังกฤษหนึ่วิชาต่อเทอม เป็นเวลาสามเทอมติดต่อกัน ในขณะเดียวกันยังได้เรียนวิชาในหลักสูตร MBA ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งใช้เวลาจบหลักสูตรเท่ากันเรียน MBA ปกติได้ และมีมี 4 สาขาให้เลือกเช่นกัน  


คำถาม "หลักสูตร MBA ใช้เวลาเรียนกี่ปี และเรียนอะไรบ้าง (Hint: บังคับกี่หน่วยกิต และเลือกกี่หน่วยกิต)" ส่งคำตอบได้ที่ ednetnews@ednet.co.th ของรางวัลคือเสื้อยืดสุดเท่จาก City U และใครตอบถูกทุกสัปดาห์เพิ่มโชคชั้น 2 ลุ้น พวงกุญแจไฟฉาย จาก City U อีก รีบๆ ส่งกันนะคะ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus