ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เปิดโลกไอทียุคใหม่ ก้าวข้ามภัยธรรมชาติ"

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เปิดโลกไอทียุคใหม่ ก้าวข้ามภัยธรรมชาติ"
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีกับภัยพิบัติในหัวข้อ "เปิดโลกไอทียุคใหม่ ก้าวข้ามภัยธรรมชาติ : Beyond Natural Disaster with Power of IT" โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรชั้นนำของประเทศไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และพันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ มาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ เมื่อไอทีมีบทบาทอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ภัยธรรมชาตที่ใกล้ตัวขึ้นทุกวัน ไอทีจะช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้อย่างไร? พบคำตอบได้ในงาน 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนหลักในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการบริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่  http://it.rsu.ac.th/  หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rsu.ac.th/iteseminar2012 และ http://facebook.com/iteseminar2012

แล้วพบกันได้ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 12.00-16.30 น. 
ห้องออดิทอเรียม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงกลม 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
***ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งมีจำนวนจำกัด พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus