Charles Sturt University

Charles Sturt University
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนทางไกลโดยเฉพาะ รับนักศึกษามากกว่า 20,000 คนต่อปี

การศึกษาทางไกลให้ความยืดหยุ่นในเรื่องการจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปมาก Charles Sturt University (หรือ CSU) เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการสอนทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตที่รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย ศูนย์การศึกษาหลายแห่ง รวมถึงหลักสูตรเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตที่รับนักศึกษามากกว่า 20,000 คนต่อปี
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1989 จัดเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย สถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย สาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่าง อุปกรณ์การสอนมีคุณภาพสูง
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาทางไกลเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นเครื่องมือในการเรียน การบริหารและจัดการที่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยให้บริการระบบการสื่อสารหลากหลายเพื่อสนับสนุนนักศึกษา ครอบคลุมระบบกระทู้ (Web Board/Forum), Wiki, บล็อก, ระบบเผยแพร่วิดีโอและเสียง (Podcast) ห้องสมุดมัลติมีเดีย และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ
วิธีการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์และนักเรียนคนอื่นๆ ในเวลาที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้รูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางจะสร้างความน่าสนใจ และความตื่นตัวของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น
นักเรียนจะได้รับคู่มือการศึกษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์, DVD, CD-ROM และเว็บที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในระหว่างการทำงานไปด้วย
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรออนไลน์ (ปีการศึกษา 2013)
- ระดับปริญญาตรี ระหว่าง 1,690-1,850 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/วิชา (8 หน่วยกิต) ราว 55,770-61,000 บาท
- ระดับปริญญาโท ระหว่าง 1,800-2,290 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/วิชา (8 หน่วยกิต) ราว 59,4000-75,500 บาท
มีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกกว่า 500 วิชา ในสาขาต่อไปนี้
Agricultural Science * Allied Health * Business * Communication Media * Visual and Performing Arts * Education * Environmental Sciences * Food and Wine * Humanities and Social Sciences * Information Technology and Mathematics * Justice Studies and Policing * Library and Information Studies * Medical Science * Nursing * Psychology * Science * Theology
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอนได้มากขึ้น
นักศึกษาและชาวต่างชาติมีโอกาสเลือกเรียนระดับปริญญาตรี-เอกผ่านหลักสูตรเรียนทางไกล Distance Education (DE) จุดประสงค์เพื่อให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรือติดภาระหน้าที่การงาน ความยืดหยุ่นของหลักสูตรช่วยให้เลือกเรียนได้ตามความสะดวกทุกที่ทุกเวลา
Charles Sturt University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนทางไกลโดยเฉพาะ ขณะนี้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนสามารถเลือกเรียนทางไกลได้ทั้งหมด มีคุณภาพทัดเทียมกับชั้นเรียนปรกติ จุดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้นด้วย
การสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทางระบบออนไลน์ได้ที่ (https://banssb.csu.edu.au/ssb/bwskalog.p_disploginnew)
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน สมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน สมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครไปพร้อมกับการสมัครทางออนไลน์ สำหรับเอกสารที่จำเป็น มีดังต่อไปนี้
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรจากโรงเรียนมัธยม วิทยาลัยและ/หรือมหาวิทยาลัย
- หลักฐานการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจะแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำ TOEFL 550/80 (Internet-based score) หรือ IELTS 6.0
- หลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือวีซ่านักเรียน (ถ้ามี)
หมายเหตุ: หากไม่สามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งเอกสารทั้งหมดไปยังฝ่ายรับสมัครนักศึกษาภายใน 7 วัน โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: admissions@csu.edu.au
สอบถามข้อมูลที่ Admissions Office, Charles Sturt University,
Locked Bag 676, WAGGA WAGGA NSW 2678, AUSTRALIA Tel: +61 2 6338 6077
Fax: +61 2 6338 6001 E- mail : inquiry@csu.edu.au Website: www.csu.edu.au/

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus