ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

ร่วมลงนาม ถวายพระพร

อ่านคำถวายพระพร

 • ข้อความที่: 12987ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.อภิชา อ่อนอำไพ
 • ข้อความที่: 12986ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพวรรณ์ อินทรสิทธิ์
 • ข้อความที่: 12985ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุปราณี พลับนิล
 • ข้อความที่: 12984ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฎทยา ภูผายาง
 • ข้อความที่: 12983ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยะนุช แก้วรุ่ง
 • ข้อความที่: 12982ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกชัย จันทิมา
 • ข้อความที่: 12981ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายวรายุทธ พุกไทยพร้อมครอบครัว
 • ข้อความที่: 12980ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นาย ชำนาญ ปานน้อย
 • ข้อความที่: 12979ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : อรพรรณ สงค์ประชา
 • ข้อความที่: 12978ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : อภิชิต ทองดี
 • ข้อความที่: 12977ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุใบด๊ะ ทุ่งแซะ
 • ข้อความที่: 12976ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทรกฤติ โชติจิตรบดี
 • ข้อความที่: 12975ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรวิมล จันทะดวง
 • ข้อความที่: 12974ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นาย ชาญเดช ทองสวัสดิ์
 • ข้อความที่: 12973ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยา โพธิ์จิตร
1 2 3 4 5 ... 721 722 >  Last ›
ทั้งหมด 10,829 ข้อความ