ร่วมลงนาม ถวายพระพร

อ่านคำถวายพระพร

 • ข้อความที่: 5517ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า : นายภานุพงศ์ นางกาญจนา เด็กชายพงศกร พุ่มม่วง พร้อมครอบครัว
 • ข้อความที่: 5516ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรงข้าพระพุทธเจ้า : นางจรัสศรี ช้างงาเนียม นายชาญวิทย์ ช้างงาเนียม
 • ข้อความที่: 5515ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายไชยสิทธิ์ ศรีปริพัฒน์กุล
 • ข้อความที่: 5514ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : พ.อ.อ.ชัยสิทธิ์ ช้างงาเนียม นายเชาวลิต ช้างงาเนียม นางเพ็ญศิริ ช้างงาเนียม
 • ข้อความที่: 5513ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นางขันธมาศ หลวงเพชร
 • ข้อความที่: 5512ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายปัญจรัช พร้าวไธสง
 • ข้อความที่: 5511ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงข้าพระพุทธเจ้า : สมยศ และครอบครัวเติมทองไชย
 • ข้อความที่: 5510ขอพระองค์มีพระพลานมัยสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : ดาบตำรวจ ณธกร อัมพะวัน พร้อมครอบครัว
 • ข้อความที่: 5509ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง ซูริ เบิร์น
 • ข้อความที่: 5508ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายปัญจรัช พร้าวไธสง
 • ข้อความที่: 5507ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : คุณครูอิสพร ช้างงาเนียม
 • ข้อความที่: 5506ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญและของพระองค์ท่านทรงมีพลามัยแข็งแรงตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว เจนจิรา สร้อยสน
 • ข้อความที่: 5505ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ อยูเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญาวี มูสิกะสงค์
 • ข้อความที่: 5504ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรงข้าพระพุทธเจ้า : คุณครูอิสพร ช้างงาเนียม
 • ข้อความที่: 5503ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามันแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ข้าพระพุทธเจ้า นางจรูญศรี พินิจกานท์กำจรข้าพระพุทธเจ้า : ครอบครัวชูชาติ + จรูญศรี พินิจกานท์กำจร
1 2 3 4 5 ... 334 335 >  Last ›
ทั้งหมด 5,025 ข้อความ