แท็ก

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ใหม่ล่าสุด

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ THE MIRROR AND THE LAMP

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ THE MIRROR AND THE LAMP

ในยุคที่ช่องโทรทัศน์มีมากจนแทบล้นรีโมต พฤติกรรมการเสพข่าวที่แปรเปลี่ยน และความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารอันล้นพ้น การดำรงอยู่ของข่าวที่มาและหายไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการทำงานและชีวิตของนักข่าว ให้ต้องปรับตัวตามกระแสของโลก

เปิดอ่าน3,476จำนวนแชร์75จำนวนคอมเม้น0