เมืองไตรตรึงส์

เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ ทางทิศใต้ ของตัวเมืองกำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัด ไปตามเส้นทางสาย กำแพงเพชร-คลองลาน ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เมืองโบราณนี้ ตั้งอยู่ฝั่งขวา หรือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ ของแม่น้ำปิง ปัจจุบัน โบราณสถานต่าง ๆ ทรุดโทรมลงมาก เหลือเพียงซากเจดีย์ ๒-๓ แห่งเท่านั้น