วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพระพุทธบาทยุคล อยู่ติดกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นวัดเก่าแก่มี รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ในมณฑปเก่าฝีมือช่างเชียงแสนสมัยแรกที่หาชมได้ยากยิ่ง มีหลังคาห้าชั้น ทรงแหลมตรงยอดสูงมีวิมานทั้งสี่ทิศ มีฉัตรแบบพม่า นับว่าเป็นมณฑปฝีมือช่างเชียงแสนหลังเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบันครับ