แหลมงอบ

ที่อำเภอแหลมงอบ มีท่าเรือที่สามารถโดยสารไปยังเกาะช้าง และหมู่เกาะต่าง ๆ ได้ ทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่ - ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไปขึ้นที่ เกาะช้าง ที่บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าเรือโดยสาร 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีเรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 17.00 น. เรือกลับจากเกาะช้างมีหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. ส่วนการไป เกาะหมาก เที่ยวไป มีเรือออกจากท่าเรือแหลมงอบ เวลา 15.00 น. ถึงอ่าวนิดเวลา 18.00 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เวลา 08.00 น. ถึงแหลมงอบ เวลา 11.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 210 บาท และการไป เกาะหวาย มีเรือออก เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ 130 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3953 8122 นอกจากนั้นที่บริเวณท่าเรือยังมีตัวแทนรับจองห้องพักของรีสอร์ทต่าง ๆ ตั้งอยู่ และนักท่องเที่ยวสามารถหาเรือเช่า (เรือประมงดัดแปลงขนาดเล็กจุได้ประมาณ 10 คน) สามารถไปเกาะช้าง และเกาะอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงในอัตราวันละประมาณ 3,500-5,000 บาท หรือสามารถติดต่อ คุณแสงจันทร์ สิงหพันธุ์ ห้องอาหารแสงจันทร์ 99/3 หมู่ 1 ชายทะเลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัด โทร. 0 3959 7197, 0 3959 7299 - ท่าเทียบเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ มีเรือออกจากท่าเรืออนุสรณ์สถานไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า ที่เกาะช้าง ท่าเรือแหลมงอบอยู่ห่างลงมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะข้ามไปเกาะช้างแบบไปเช้า-เย็นกลับ ราคา 60 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะนำรถยนต์ พร้อมคนขับข้ามไปเกาะช้างแบบไปเช้า-เย็นกลับ ราคา 250 บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีเรือออก เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.0020.00 น. เที่ยวกลับ เวลา 08.0020.00 น. ซึ่งเรือจะออกทุก ๆ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3953 8328, 0 3953 8318 บริเวณท่าเรือมีรถตู้บรีการไปพัทยา 400 บาท, ถนนข้าวสาร 220 บาท, และท่าเรือเกาะเสม็ด 250 บาท - ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ไปขึ้นที่เกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่บริเวณอ่าวสับปะรด มีบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง ค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมคนขับข้ามแบบไปเช้า-เย็นกลับ ราคา 150 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับ ราคา 60 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 25 นาที มีเรือออก เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.0019.00 น. เที่ยวกลับ 07.0019.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7143, 0 3959 7434, 0 3952 1661 (เบอร์โทรที่ฝั่งอ่าวสับปะรด) - นอกจากนี้ที่อำเภอคลองใหญ่มีท่าเรือที่เป็นเรือประมงหลายแห่ง การหาเรือเช่าไปเกาะต่าง ๆ ค่อนข้างลำบาก แต่เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเกาะกูด เกาะกระดาด และเกาะหมาก