ผอ.กกท.ระนอง ยืนยันทุกสนามพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา ระนองเกมส์

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยัน สนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ในระนองเกมส์ เสร็จสมบูรณ์ก่อนการแข่งขัน 7 วัน นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทาง กกท.ระนอง ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และเทศบาลเมืองระนอง กำลังเร่งปรับปรุงสนามกีฬาต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครงที่ 38 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งจัดการแข่งขันที่จังหวัดระนอง 24 ชนิดกีฬา โดยทุกสนามจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 7 วัน ในส่วนของอุปกรณ์การแข่งขันจะยืมมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะที่บุคลากรควบคุมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาต่าง ๆ ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดระนองเป็นหลัก ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สภาพดินฟ้าอากาศอาจจะเป็นปัญหาสำคัญของการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง เช่น กรีฑา ฟุตบอล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเฉพาะกรีฑาประเภทลู่ พื้นสนามเป็นลู่ยางสังเคราะห์ ถ้าฝนตกไม่หนักมากจนเกินไป ก็สามารถจัดการแข่งขันได้ แต่อาจจะล่าช้าในบางรายการ ส่วนกีฬาในร่มไม่มีปัญหาอะไร