อาสาสมัครศึกต่อสู้อช.ถอนตัวอื้อ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานเพื่อเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2552 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้สรุปงบประมาณในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 รายการใหญ่ตลอดปี 2552 ดังนี้ เอเชี่ยน มาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ไทย 24,625,700 บาท, เอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง 29 มิ.ย.-7 ก.ค.นี้ ที่สิงคโปร์ ของบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 35,000,000 บาท, อาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่าง 12-20 ส.ค.นี้ ที่มาเลเซีย 15,000,000 บาท และของบเพิ่มจากกองทุนฯ 30,805,000 บาท, เอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่าง 30 ต.ค.-8 พ.ย.นี้ ที่เวียดนาม 50,500,000 บาท และซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่าง 9-18 ธ.ค.นี้ ที่ลาว 96,270,000 บาท รวมเป็นเงิน 252,200,700 บาท นอกจากนี้ ในส่วนของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ยังจะมีการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในปี 2553 อีก 53,700,400 บาท เช่นเดียวกับซีเกมส์ ครั้งที่ 25 จะเสนอขอเพิ่มอีก 160,000,000 บาท ทำให้รวมทั้งสิ้น 465,900,700 บาท

นอกจากนี้ นายกนกพันธุ์ ยังกล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเอเชี่ยน มาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 ว่า จากการแข่งขันที่ต้องเลื่อนออกไป ทำให้อาสาสมัครส่วนใหญ่ที่มีการคัดเลือกเอาไว้แล้ว 279 คน อาจจะมีการถอนตัวไม่ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากหลายคนติดภารกิจ โดยเฉพาะเรื่องของการเรียน ทำให้ต้องมีการประสาน มศว และ วพ.กรุงเทพฯ เพื่อส่งนักศึกษามาปฏิบัติหน้าที่แทน