สืบชัยนั่งนายกยิงเป้าบินสมัย3

นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ห้องประชุมสมาคมฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ปรากฏว่านายสืบชัยได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ซึ่งในปีที่ผ่านมาสมาคมมีกำไร 283,384.92 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2550 ประมาณ 60,0000 บาท