คอลัมน์ เซียนอู๋

ศึกจ้าวเมืองชล ราชดำเนิน

1.เพชรราชัน เพชรนพเก้า จะชนะ ศักดิ์สิทธิ์ ส.ไสวยิม พิกัด 100 ป.

2.กาจ ลูกร่มเกล้า จะแพ้ สมิงเดช เมืองสีมา พิกัด 103 ป.

3.ยอดนินจา ศูนย์กีฬาท่าไห จะแก้มือชนะ เพชรดำ เพชรนพเก้า พิกัด 102 ป.

4.เพชรมรกต ชนะศักดิ์ขนส่ง จะแพ้ ผุดผาด เมืองสีมา พิกัด 115 ป.ต่อ 113 ป.

5.เหล็กเพชร ส.ก.สุไหงยิมส์ จะชนะ พรสวรรค์ ศ.บูรพาจารย์ พิกัด 111 ป.

6.พยัคฆ์เล็ก ศิษย์สิงห์ทองน้อย จะแพ้ บุเรงนอง ก.ร่มศรีทอง พิกัด 110 ป.

7.ตระกูลเพชร ธนะศักดิ์ขนส่ง จะแพ้ ยอดมงคล เมืองสีมา พิกัด 112 ป.

8.เสกสรร ศิษย์ป๋านนท์ จะชนะ เบียร์ไทย ลูกมะขามหวาน พิกัด 126 ป.

9.ฟ้าแสงทอง ศิษย์โอ จะชนะ พันรบ ม.ธรรมชาติ พิกัด 108 ป.

10.พนมทวนเล็ก ศิษย์ประโลม จะแพ้ มงคลเดช พันธ์ศักดิ์รัตนบุรี พิกัด 100 ป.