คอลัมน์ เซียนอู๋

ศึกอัศวินดำก่อเกียรติ ช่อง 9 ถ่ายสด 12.30 น.

1. ณรงค์เดช ศิษย์เสี่ยนุช จะชนะ ฝนหลวง โต๊ะจีนแม่ประยูร พิกัด 102 ป.

2. เพชรตาปี ปิ่นสินชัย จะชนะ เหนือนภา พีพีแฟมิลี่ยิม พิกัด 120 ป.

3. สนั่นชัย จ.ชัยวัฒน์ จะแก้มือชนะ สุวิทย์เล็ก ศิษย์สามารถ พิกัด 120 ป.ต่อ 122 ป.

ศึกมวยไทย 7 สีทีวีสี 7 13.45 น.

1. ยอดยางงาม จ.เจริญพร จะแพ้ ชายเล็ก ส.เพิ่มศิริ พิกัด 103 ป.

2. เสรี ว.วิวัฒนานนท์ จะแพ้ แสงเพชร ช.วราชัย พิกัด 123 ป.

3. คฤหาสน์ เอกชุมพล จะชนะ โยฮัน (ฝรั่งเศส) พิกัด 158 ป.

4. ฉมวกทอง ช.วราชัย จะชนะ สันติภาพ ศิษย์อุ๊อุบล พิกัด 126 ป.

5. สายฟ้า ว.วิวัฒนานนท์ จะแพ้ เทิดเกียรติ พี.เค.พี.ราชานนท์ พิกัด 100 ป.