สหรัฐกล่าวว่า การยกเลิกการค่ำบาตรคิวบายังคงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คิวบาดำเนินการอยู่ในขณะนี้และในอดีต

นายแลรี่ ซัมเมิร์ส ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจระดับสูงของประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ของสหรัฐกล่าวในรายการมิทเดอะเพรสของโทรทัศน์เอบีซีว่า การยุติค่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบายังคงจะต้องเป็นไปในทางที่ควรจะเป็นแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่คิวบาเคยปฏิบัติและสิ่งที่คิวบาจะปฏิบัติต่อไป ถ้อยแถลงของนายซัมเมิร์สมีขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายวัน หลังจากการเปลี่ยนแปลงท่าทีความสัมพันธ์สหรัฐกับคิวบา ระหว่างประชุมของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากับสหรัฐที่กรุงพอร์ต ออฟ สเปน ของตรินิแดดและโตเบโก.