''รมต.ชุมพล''ไม่เอาสมาคมคิกบ๊อกซิ่ง

ประเมินผล''กนกพันธุ์''ผ่านฉลุยเงินเดือนขึ้น

นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ห้อง 217 ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก หลังการประชุม รมต.ชุมพล เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้ง นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เข้ามาเป็นบอร์ด กกท. แทน บังยี นายวรวีร์ มะกูดี ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น บอร์ด กกท. จากนั้นที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 42,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) พร้อมกับหารือเรื่องระเบียบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำงาน ของ 52 สมาคมกีฬาในแต่ละปี มีการพิจารณาถึงระบบการบริหารงานในสมาคม, ผลงาน, แผนงบประมาณ และบุคลากรของทุกสมาคม เพื่อนำผลกรประเมินมาประกอบการพิจารณาในการมอบเงินสนับสนุนให้แต่ละสมาคม

นายชุมพล ยังย้ำด้วยว่า การทำงานของสมาคมกีฬาต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ และมีบางสมาคมที่ทำผลงานได้แย่จริง ๆ ซึ่งการที่มีคณะทำงานประเมินผลงานของสมาคม จะทำให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ต้องบริหารงานให้โปร่งใส มีภาพลักษณ์ที่ดี หากคณะกรรมการชุดนี้พบว่า สมาคมไหนบริหารงานไม่ดี มีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล ต่อไปนี้จะไม่มีการมอบเงินอุดหนุนในแต่ละปีให้แม้แต่บาทเดียว เพราะบางสมาคมกีฬาไม่พยายามที่จะพัฒนาอะไรเลย แต่ละปีจะคอยขอเงินอุดหนุนจาก กกท. อย่างเดียว ส่วนเรื่องที่ สมาคมคิกบ๊อกซิ่ง มาขอจดทะเบียนให้ กกท.รับรอง และใช้คำว่า สมาคมคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย นั้น ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม แต่โดยส่วนตัวแล้ว จะไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า แห่งประเทศไทย ต่อท้ายแน่ เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ได้ลอกเลียนศิลปะ มวยไท ไปใช้

สำหรับการประเมินผลการทำงานของ บิ๊กหนุ่ม กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 3 โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลงานของ บิ๊กหนุ่ม นั้น ปรากฏว่า ได้มีการประเมินให้ ผู้ว่าการ กกท. สอบผ่านที่คะแนนร้อยละ 93 และที่ประชุมได้อนุมัติให้เพิ่มเงินเดือนให้กับ บิ๊กหนุ่ม อีก 16,000 บาท ทำให้ ผู้ว่าการ กกท. ได้รับเงินเดือนเกือบ 190,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งให้ทราบถึงการของบประมาณประจำปี 2553 ที่ กกท. จะเสนอ ให้ ครม. พิจารณาเป็นจำนวนเงิน 8,305,100,000 บาท ซึ่งบอร์ดได้เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว.