กองทุนกีฬา''ชาติเล็งปรับเงินอัดฉีดนักกีฬา

บิ๊กโต้ง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศท้ายระเบียบ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ห้องประชุมอาคารที่พัก 300 เตียง ภายใน กกท.หัวหมาก ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการให้เงินรางวัลองค์กรกีฬาและบุคลากรกีฬา หลังจากฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอให้ยึดหลักเกณฑ์การอุดหนุนเดิม คือ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์, กีฬามหาวิทยาลัยโลก, กีฬาซีเกมส์, รายการชิงแชมป์โลก, รายการชิงแชมป์เอเชีย แต่ที่ประชุมเห็นควรว่า 5 ชนิดกีฬาที่อยู่ในแผนการพัฒนาและผลักดันไปสู่กีฬาอาชีพของ กกท. ที่ประกอบด้วย ตะกร้อ, กอล์ฟ, มวยไทย, บิลเลียด และโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ไม่มีในกีฬาโอลิมปิก ควรได้รับการยกเว้นให้ได้รับเงินรางวัลเทียบเท่ากับชนิดกีฬาที่มีในกีฬาโอลิมปิก คือ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ คว้าเหรียญทอง ได้รับเงิน อัดฉีด 1,000,000 บาท/กีฬาซีเกมส์ เหรียญทอง 200,000 บาท/ ชิงแชมป์โลก เหรียญทอง 1,000,000 บาท/ชิงแชมป์เอเชีย เหรียญทอง 400,000 บาท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน 3 ข้อ คือ 1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลให้กับนักกีที่คว้าเหรียญในกีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 เทียบเท่ากับกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ และกีฬาบีชเกมส์ คือ เหรียญทอง 200,000 บาท, เหรียญเงิน 100,000 บาท, เหรียญทองแดง 50,000 บาท, 2. ให้มีการระบุไว้ในกฎอย่างชัดเจนว่า กรณีนักกีฬาที่คว้าเหรียญถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้าม หลังจากรับเงินรางวัลจากกองทุนฯ ไปแล้ว สมาคมต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบในการส่งเงินรางวัลของนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และในส่วนของสมาคมคืนกองทุนฯทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกับนักมวยสากลสมัครเล่นของไทย ที่คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 แต่พอนักกีฬาถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้าม ทางสมาคมฯกลับปฏิเสธที่จะคืนเงินรางวัล โดยให้นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบเอง 3. อนุมัติให้เพิ่มเงินสวัสดิการให้กับนักกีฬาคนพิการที่คว้าเหรียญได้ในกีฬาพาราลิมปิก คือ เหรียญทอง 5,000,000 บาท, เหรียญเงิน 2,500,000 บาท, เหรียญทองแดง 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนักกีฬา

ที่ประชุมยังได้สรุปหลักเกณฑ์ที่เตรียมนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ คือ 1. กีฬาโอลิมปิก (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) ไม่มีการแก้ไข เหรียญทอง ได้รับ 5,000,000 บาท, เหรียญเงิน 3,000,000 บาท, เหรีญทองแดง 2,000,000 บาท และเงินสวัสดิการรายเดือน เหรียญทอง 5,000,000 บาท, เหรียญเงิน 3,000,000 บาท, เหรียญทองแดง 2,000,000 บาท/เอเชี่ยนเกมส์ (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) และกีฬามหาวิทยาลัยโลก (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) ชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิก เหรียญทอง 1,000,000 บาท, เหรียญเงิน 500,000 บาท, เหรียญทองแดง 200,000 บาท ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่มีในกีฬาโอลิมปิก เหรียญทอง 500,000 บาท, เหรียญเงิน 250,000 บาท, เหรียญทองแดง 100,000 บาท/เอเชี่ยนอินดอร์เกมส์-บีชเกมส์ เหรียญทอง 200,000 บาท, เหรียญเงิน 100,000 บาท, เหรียญทองแดง 50,000 บาท/ซีเกมส์ ชนิดกีฬาที่มีในกีฬาโอลิมปิก เหรียญทอง 200,000 บาท, เหรียญเงิน 100,000 บาท, เหรียญทองแดง 50,000 บาท ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่มีในโอลิมปิก เหรียญทอง 100,000 บาท, เหรียญเงิน 50,000 บาท, เหรียญทองแดง 25,000 บาท.