ตะกร้อเอเชียนเกมส์แบ่งสายแล้ว ไทยเต็งคว้า 4 ทอง

ตะกร้อเอเชียนเกมส์แบ่งสายแล้ว ไทยเต็งคว้า 4 ทอง

ตะกร้อเอเชียนเกมส์แบ่งสายแล้ว ไทยเต็งคว้า 4 ทอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 จับสลากแบ่งสายแล้วทั้ง 3 ประเภท ชาย-หญิง ไทย ตัวเต็งคว้าทั้ง 4 ทองที่ส่งแข่ง
 
การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2557 ได้จับสลากแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ประเภท ทั้งชาย-หญิง ผลการจับสลากมีดังนี้
 
ทีมชุดชาย
สายเอ - ไทย, ญี่ปุ่น, อินเดีย, เกาหลีใต้
สายบี - มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย

ทีมชุดหญิง
สายเอ - จีน, เวียดนาม, อินโดนีเซีย
สายบี - ไทย, เมียนมาร์, อินเดีย, เกาหลีใต้
 
ทีมเดี่ยวชาย
สายเอ - ไทย, สิงคโปร์, จีน, เมียนมาร์, ลาว
สายบี - มาเลเซีย, เนปาล, อินเดีย, บรูไน, เกาหลีใต้

ทีมเดี่ยวหญิง
สายเอ - จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว
สายบี - ไทย, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้

ตะกร้อคู่ชาย
สายเอ - ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เนปาล, เกาหลีใต้
สายบี - เมียนมาร์, อินโดนีเซีย, ลาว, บรูไน

ตะกร้อคู่หญิง
สายเอ - ญี่ปุ่น, ลาว, เกาหลีใต้
สายบี - เมียนมาร์, เวียดนาม, มาเลเซีย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook