ชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านแข้ อำเภอคำชะอี จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีชาละวันคัพ ครั้งที่ 12

ชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านแข้ อำเภอคำชะอี จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ชาละวันคัพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม นี้ นายไพรัช คนคล่อง ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านแข้ เปิดเผยว่า ชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านแข้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมกดาหาร กำหนดจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณีชาละวันคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2552 ในรุ่นประชาชนชายทั่วไปขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2552 และทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 13 เมษายน 2552 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ สำหรับรางวัลชนะเลิศ เงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท 6,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนั้น ยังมีรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและผู้ทำประตูสูงสุดรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ.