นักกีฬาของ จ.อำนาจเจริญได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

นักกีฬาของจังหวัดอำนาจเจริญได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดกาญจนบุรี นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และชุดวอร์ม พร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 26 มีนาคม 2552 โดยนักกีฬาของจังหวัดอำนาจเจริญได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 15 คน จาก 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฑา ประเภทขว้างจักรและทุ่มน้ำหนักหญิง จำนวน 1 คน กาบัดดี้ประเภททีมชาย จำนวน 10 คน มวยสากลสมัครเล่น ชาย จำนวน 1 คน หญิง 1 คน มวยไทยสมัครเล่น ชาย จำนวน 1 คน และเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 1 คน นอกจากนี้ นางวันเพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าไว้ใช้ในการเดินทางอีกด้วย นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประาชน "เฉลิมราชกุมาร จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น พระองค์ทรงเป็นห่วงเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ จะไม่มีอุปกรณ์กีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกาย วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดอุปกรณ์กีฬามอบให้กับนายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการกีฬาของโรงเรียนต่อไป