เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่ 28

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่ 28 วันที่ 9-29 เมษายนนี้ โดยเตรียมเปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 9-29 เมษายน 2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดการแข่งขันกีฬา 11 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ประเภท 11คน) รุ่นอายุไม่เกิน 14, 16, 18 ปี ฟุตบอล (ประเภท 5 คน) รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชาย (ฟุตซอล) ฟุตบอล (ประเภท 5 คน) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี หญิง (ฟุตซอล) เซปักตะกร้อ (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14, 17, 20 ปี เซปักตะกร้อ (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เปตอง ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 13,17 ปี และรุ่นประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แอโรบิคหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี และรุ่นประชาชน อายุ 21 ปีขึ้นไป ตะกร้อลอดห่วง ประเภททีมเดี่ยว ไม่จำกัดอายุและเพศ ว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14 ปี และรุ่นทั่วไป เทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12, 16 ปี เทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12, 16 ปี ผู้เข้าแข่งขันต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัครลงทำการแข่งขันในนามชุมชน ในเขตเทศบาลเท่านั้น และแต่ละชุมชนให้ส่งเข้าแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 2 ทีม ในแต่ละประเภทกีฬา ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่กองกิจการกีฬา อาคารศิลปาชีพ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 2880-2 ต่อ 147