กกท.คิดสร้างบ้านเอื้ออาทร

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ร่วมกับนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน โดยมีผู้แทนจังหวัดทุกจังหวัด และสมาคมกีฬาจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ที่รร.เอสซี ปาร์ค เมื่อ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา

บิ๊กหนุ่มนายกนกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับที่พักนักกีฬาในศึกตรังเกมส์ ทางจังหวัดเตรียมไว้พร้อมแล้วในทุกๆ ส่วน รวมทั้งสนามแข่งขัน แต่ทางกกท.อยากให้ที่พักนักกีฬาในอนาคตมีหมู่บ้านนักกีฬาสำหรับนักกีฬาพักในช่วงการแข่งขัน โดยอาจจะขอความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับนักกีฬา ส่วนงบสนับสนุนการจัดการแข่งขัน กกท.ได้จัดสรรไว้ 98.7 ล้านบาท ขณะที่นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าฯ ตรัง กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมแล้ว 60% และจะดำเนินการให้พร้อมเสร็จ 100% ก่อนการแข่งขันประมาณ 1 เดือน