รับทีมบอลเด็กสพก.

นายสมบัติ คุรุพันธุ์ ผอ.สพก. เผยว่า ทางสพก.จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเล็ก 7 คน ขึ้นระหว่างวันที่ 4 เม.ย.-7 มิ.ย.52 โดยกำหนดรับสมัครเด็กเล็กอายุระหว่าง 8-10 ปี เพื่อร่วมการแข่งขัน โดยมีทุนการศึกษาเป็นเงิน 300,000 บาท โดยทีมสามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียน กลุ่ม หรือชุมชน ไม่จำกัดสัญชาตินักกีฬา โดยนักกีฬาจะต้องเกิด ภายในปีพ.ศ.2542-2544 รอบแรกรับสมัครและแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ที่จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี, ภาคใต้ จ.ภูเก็ต, ภาคตะวันออก จ.ระยอง, ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่จ.นนทบุรี การแข่งขันจะคัดเอาทีมอันดับที่ 1-4 ของแต่ละภาคจาก 5 ภาค รวม 20 ทีมเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทยต่อไป สอบถาม โทรศัพท์ 0-2940-3559, 08-6430-3189, 08-6700-5773