ศึกดาวรุ่งพระบาท ราชดำเนิน

เซียนอู๋

1. วันพิชิต มีนะโยธิน จะแพ้ วันพิชิต ริฟลอเนียเซาน่า พิกัด 101 ป.

2. แอ๊ดดำ ทีเด็ด 99 จะชนะ กระทิงชัย อบต.กมลา พิกัด 96 ป.

3. ฟ้านิมิต ศิษย์แม่พะยอม จะชนะ เพชรนคร ลัดดายิม พิกัด 105 ป.

4. รถด่วน ฝนจางชลบุรี จะชนะ พรสวรรค์ ศ.บูรพาจารย์ พิกัด 113 ป.

5. รัตนเดช เกียรติกำพล จะชนะ จิ้งหรีดทอง ทวินสเปเชี่ยล พิกัด 108 ป.ต่อ 110 ป.

6. ดวงพิชิต อ.ศิริพร จะชนะ เหลี่ยมเพชร ศิษย์บุญมี พิกัด 117 ป.

7. พลังทิพย์ ก.สะเภาทอง จะชนะ พงษ์ศิริ ป.ศิริพงษ์ พิกัด 121 ป.

8. ชายเพชร ดังดังกุ้งกระทะเชียงใหม่ จะชนะ ท้าพิสูจน์ พ.ทองบุราณ พิกัด 125 ป.

9. มะละกอ ศิษย์วัดสระแก้ว จะแพ้ คมเพชรน้อย ลูกพระบาท พิกัด 103 ป.

10. เพชรน้อย ลูกหนองยายเทียม จะชนะ ทักษิณเล็ก ศิษย์ประกายฟ้า พิกัด 90 ป.