จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาในปี 2552

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในปี 2552 เอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1, ดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1, พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 34 และ มหัศจรรย์สุพรรณบุรีมาราธอน 2009 ครั้งที่ 1 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงในหลายด้าน การคมนาคมไปมาสะดวกสบาย มีที่พัก ร้านอาหารรองรับผู้ที่เข้ามาเยือนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในการรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งในประเทศและนานาชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาและเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา "เอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศิลปอาชา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 27 29 เมษายน 2552 มีการแข่งขันวูซูและกังฟู และวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 มีการแข่งขันกีฬา ปันจักสีลัก คือ การแข่งขันศิลปป้องกันตนเอง การแข่งขันกีฬา "ดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปกเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 10 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และการจัดงานวิ่งมาราธอน "มหัศจรรย์สุพรรณบุรีมาราธอน 2009 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกมากมาย ที่สามารถรองรับนักกีฬา และผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี เช่น พิพิธภัฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดป่าเลไลยก์ หอคอยบรรหาร แจ่มใส บึงฉวาก ตลาดเก่าเก้าห้อง ตลาดร้อยปีสามชุก ตลาดศรีประจันต์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ อุทยานแห่งชาติพุเตย พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ หรือ ตามเส้นทางไหว้พระ 9 ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้มีโอกาสต้อนรับและอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่ผู้มาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีได้อีกทางหนึ่ง