ศึกแสงสว่างพันธุ์ปลา/ลุมพินี

เซียนอู๋

ก่อนเวลา 1. นิลสยาม แสงสว่างพันธุ์ปลา จะชนะ ไพรัชน้อย ธ.เมืองทักษิณ พิกัด 100 ป.

ก่อนเวลา 2. ไก่ชน แสงสว่างพันธุ์ปลา จะชนะ เดชกมล หิมาลัยยิม พิกัด 120 ป.

1. ประกายแสง เพชรเฟอร์กัส จะชนะ เชาวลิต จ๊อกกี้ยิม พิกัด 150 ป.

2. ชนะเอก เพชรเฟอร์กัส จะชนะ วิเศษมณี ศิษย์เจริญทอง พิกัด 113 ป.

3. ป้องกันแชมป์รุ่นฟลายเวตประเทศไทย ขุนพลจิ๋ว แสงสว่างพันธุ์ปลา (แพ้คะแนน เทียนชัย ก.สะเภาทอง ลพน. ศุกร์ 26 ธ.ค.51) จะชนะ น้องแนน เกียรติประทุม (ชนะคะแนน จอมโหด อิมิเน๏ฟฝนท๏ฟฝแอร๏ฟฝ ลพน.) พิกัด 112 ป.

4. มานะศักดิ์ นฤภัย (ชนะคะแนน ติ่งทอง แสงสว่างพันธุ์ปลา ลพน. อังคาร 2 ก.ย.51) จะแพ้ วีระยุทธ ลูกเพชรน้อย (ชนะคะแนน วัชระเล็ก อ.ขวัญเมือง ลพน.) พิกัด 119 ป.

5. สามเอ ท.รัตนเกียรติ (ชนะคะแนน พรเสน่ห์ ดังดังกุ้งกระทะเชียงใหม่ ลพน. ศุกร์ 6 ก.พ.52) จะชนะ รุ่งเรืองเล็ก ลูกพระบาท (ชนะคะแนน น้องเบียร์ โชคงามวงศ์ ลพน.) พิกัด 119 ป.

6. เพชรมงคล เพชรตะเคียน จะชนะ เหลี่ยมเพชร วังหมื่นห้าดาว พิกัด 100 ป.

7. แสนรัก ส.โสพิศ จะชนะ เพชรวันชัย ส.แสนชัย พิกัด 100 ป.