โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ จัดแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ กกแดงมินิมาราธอน

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ จัดแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง จำนวนกว่า 700 คน ที่โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ปล่อยตัวนักวิ่ง ที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ซึ่ง โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ โดยนายประดิษฐ์ อุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ ร่วมกับชมรมสุขภาพตำบลกกแดง สถานีอนามัยบ้านเหล่ากลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 52 พรรษา ส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือระยะทาง 4 กิโลเมตร และ 11.5 กิโลเมตร ชาย หญิงทั่วไป รวม 12 กลุ่มอายุ โดยแบ่งเป็น ประเภทชาย 7 กลุ่มอายุ เริ่มตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ถึงรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป และประเภทหญิง 5 กลุ่มอายุ เริ่มตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี ถึงรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้โดยได้รับความสนใจจากบรรดา นักวิ่งทั้งในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 740 คน โดยมีจุเริ่มต้นและเส้นชัย ที่โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ ซึ่งผลการแข่งขัน ประเภท โอเวอร์ออล เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ชายได้แก่ นายพงษ์ศิริ อุทุมทอง จากจังหวัดมหาสารคาม สถิติ 41.11 นาที และประเภทหญิง เข้าเส้นชัย เป็นอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุนิสา ภูปัญญา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ สถิติ 47 นาที โดยได้รับถ้วยและเงินรางวัล ส่วนผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ของแต่ละกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล และผู้เข้าเส้นชัยทุกกลุ่มอายุได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร ทุกคน