นักวิ่งจากทั่วสารทิศ ร่วมแข่งขันวิ่เฉลิมพระเกียรติ ฯ "กกแดงมิิมาราธอน

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพตำบลกกแดง สถานีอนามัยบ้านเหล่ากลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขัน "กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 มีนักวิ่งทั้งจากจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน (1 มีค.52) ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นมา ที่บริเวณสนามโรงเรียนคำแฮดพิทยาสรรค์ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครนักวิ่งเพิ่มเติม การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ต้านยาเสพติด กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 หลังจากที่ได้มีการเปิดรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพตำบลกกแดง สถานีอนามัยบ้านเหล่ากลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น จากนั้นเวลา 05.55 น. เป็นการปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองระยะทาง คือ 11.5 กิโลเมตร ชาย-หญิง และ ระยะทาง 4กิโลเมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี -60 ปีขึ้นไป และหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี -50 ปีขั้นไป โดยมีนายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดการแข่งขัน การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ต้านยาเสพติด กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 มีนักวิ่งจากจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 750 คน สำหรับผลการแข่งขัน Over All ประเภทชาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายพงษ์ศิริ อุทุมทอง จากจังหวัดมหาสารคาม สถิติ 41.11 นาที และประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุนิสา ภูปัญญา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ สถิติ 47 นาที