บางแคชวนวิ่ง

นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางแค เผยว่า ทางสภาฯ ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สภาวัฒนธรรมเขตบางแค มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราช ทานฯ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. นี้ เริ่มเวลา 05.30 น. ที่ เดอะมอลล์บางแค รายได้นำเข้าสมทบทุนสภาวัฒนธรรมเขตบางแค และส่วนหนึ่งนำขึ้นทูล เกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. (ค่าสมัคร 200 บาท) ชาย 10 กลุ่มอายุ หญิง 5 กลุ่มอายุ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 ก.ม. (ค่าสมัคร 300 บาท) ชาย 8 กลุ่มอายุ หญิง 4 กลุ่มอายุ และ เดินเพื่อสุขภาพ 3 ก.ม. (ค่าสมัคร 200 บาท) สอบถาม สภาวัฒนธรรมเขตบางแค โทร. 0-2804-3887 สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โทร. 0-2455-9149