บิ๊กอ๊อดยอมรับเลือกประธานโอลิมปิคเสียวกลัวหลุดเก้าอี้

ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในเดือนมี.ค.นี้ บิ๊กอ๊อดพล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน เปิดเผยว่า ตอนนี้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคไทย ซึ่งเบื้องต้นน่าจะเป็นวันที่ 30 มี.ค. หรือวันที่ 31 มี.ค. โดยในการประชุมจะมีตัวแทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) มาสังเกตการณ์

สำหรับการเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45 เสียง จากสมาคมกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิคไทยรับรอง 35 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน เพื่อจะเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการโอลิมปิคไทย 23 คน จาก 45 คน ที่มีสิทธิ์ออกเสียง ก่อนจะนำมารวมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประจำประเทศไทย (ไอโอซีเมมเบอร์) 1 คน คือ ดร.ณัฐ อินทรปาณ และตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิคไทย 1 คน จะได้คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 25 คน จากนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะออกเสียงเลือกประธานโอลิมปิคไทยคนต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎของ (ไอโอซี) การเลือกตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศจะต้องเลือกคณะกรรมการก่อนจึงจะมีการเลือกประธาน ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าว ตนมองว่าจุดสำคัญจะอยู่ในช่วงที่เลือกตั้งประธาน อาจเกิดการพลิกผันขึ้นได้